Dispensation til ændret anvendelse af et sommerhus til helårsbeboelse

Publiceret 07-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1d Gavnø Hgd., Vejlø, Gavnø 17, 4700 Næstved, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04777.

Dispensation til ændret anvendelse af et sommerhus til helårsbeboelse

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler