Afslag til udvidelse af garage ved helårsbolig

Publiceret 28-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3g, Legind By, Lødderup, Legindvej 1, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af garagen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19495.

Afslag til udvidelse af garage ved helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler