Afslag til udhæng ved helårsbolig

Publiceret 15-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3dg, Jyllinge By, Jyllinge, Strandvænget 13, 4040 Jyllinge, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til etablering af udhænget som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18087.

Afslag til udhæng ved helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler