Afslag til polytunnel til græssende husdyr

Publiceret 10-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35 Vindeballe By, Tranderup, Borgnæs Grønvej 1, 5970 Ærøskøbing i Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/16296.

21/16296 Afslag til læskur.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig