Afslag til plantning af læhegn samt opsætning af dyrehegn

Publiceret 14-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 40u, Ugerløse By, Rørby, Græsmarken 19, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11302.

Afslag til plantning af læhegn samt opsætning af dyrehegn

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler