Afslag til overdækning af terrasse

Publiceret 29-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 584, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sandagervej 46, 6300 Gråsten, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19638.

Afslag til overdækning af terrasse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent