Afslag til opstilling af mobil sauna

Publiceret 24-06-2022

Afgørelsen vedrører 17f og 34ac Hesselager By, Hesselager, Stokkebækvej 17, 5874 Hesselager, i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/16360.

21/16360 Afslag til opstilling af mobil sauna.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler