Afslag til opstilling af fitnessredskaber

Publiceret 07-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7h, Sønder By, Glud, Niels Rasmussens Vej, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15990.

Afslag til opstilling af fitnessredskaber

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler