Afslag til opførelse af sommerhus

Publiceret 01-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1fb, Billesborg Hgd., Herfølge, Strandvejen 123, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre det ansøgte sommerhus.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18882.

Afslag til opførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler