Afslag til opføre garage

Publiceret 24-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2v, Venø By, Venø, Sønderskovvej 14, 7600 Struer, Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19489.

22/19489 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent