Afslag til matrikelændring

Publiceret 23-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 112a m.fl., Årsdale Fiskerleje, Ibsker, Laksegade 11, 3740 Svaneke i Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12715.

Afslag til matrikelændring

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig