Afslag til frastykning og matrikulering

Publiceret 23-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2d m.fl. Hovedejerlavet, Ibsker, Aarsdalevej 37, 3730 Nexø i Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15138.

Afslag til frastykning og matrikulering

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig