Afslag til etablering af ridebane

Publiceret 14-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16i Østerlavet, Malling Norsmindevej 190, i Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12033.

21/12033 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig