Afslag til etablering af læskærm

Publiceret 21-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10d Føns By, Føns, Føns Strandvej 9b, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15752.

Afslag til etablering af læskærm.

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig