Afslag til arealoverførsel

Publiceret 09-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 11c og 11ae, begge Sellerup By, Gauerslund, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11064.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler