Afslag til arealoverførsel samt ændret anvendelse af landbrugsjord

Publiceret 13-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2e, Dyreborg By, Horne, Dyreborgvej 0, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11857.

Afslag til arealoverførsel samt ændret anvendelse af landbrugsjord, herunder etablering af parkeringsplads, opførelse af madpakkehus og toilet- og omklædningsbygning, etablering af legeplads samt opstilling af bord/bænkesæt

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler