Afslag på udformning og placering af nyt stuehus

Publiceret 16-06-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr.2a, Følle By, Bregnet, Svanevej 1, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til beliggenheden og udformningen at det ny stuehus.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19385.

Afslag på nyt stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent