Afslag på tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus

Publiceret 28-06-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr.8a Holme By, Dråby - Havmøllevej 4, Holme, 8400 Ebeltoft - Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre et stuehus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19641.

Afslag på tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent