Afslag på ny helårsbolig

Publiceret 29-06-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsparcellen matr. 49i, Hals By, Hals, Sønderskovvej 112, 9370 Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet finder ikke at den ansøgte bebyggelse er omfattet af naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, hvorfor det ansøgte er omfattet af forbudsbestemmelsen i § 15, stk. 1, og kræver dispensation jf. § 65b, stk. 1.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19642.

Afslag på ny helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent