Afslag på anmodning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 10-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20fb Brundby By, Tranebjerg – Ballen, Samsø Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på anmodningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens1 § 15) på del af matr. nr. 20fb Brundby By, Tranebjerg. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og stk. 4.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/03027.

Afslag på ophævelse

 

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler