Afgørelser om nyt stuehus, bolig i lade og læskur

Publiceret 01-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 106x, Bogø By, Bogø, Vesterskovvej 49, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nyt stuehus samt ruinhave med mure og overdækning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.


Kystdirektoratet meddeler endvidere dispensation til at placere 10 m² drivhus foran landes vestfacade, samt afslag til ændret anvendelse af del af lade til boligareal samt til isætning af store vindues- glasdørspartier i ladens vestfacade og til opførelse af læskur.

Disse afgørelser er truffet efter § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15135.

Afgørelser om stuehus, bolig i lade og læskur

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent