Afgørelser om genopførelse og udvidelse af garage på 70 m²

Publiceret 02-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 5a, Den nordlige Del, Hjerm, Vinderupvej 21, 7560 Hjerm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag til opførelse af garage på 70 m² som ansøgt.

Direktoratet meddeler dispensation til at opføre en garage på 50 m² med samme beliggenhed som den eksisterende carport.

Begge afgørelser er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14755.

Afgørelser om genopførelse og udvidelse af garage på 70 m²

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler