Afgørelse vedr. ombygning og renovering af udhuse, renovering og udvidelse af boligen samt opførelse af maskinhal

Publiceret 14-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 85a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, Frydenborgvej 20, 6092 Sønder Stenderup, i Kolding Kommune

Tilladelse Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6 til, efter nedrivning af eksisterende bygninger, at foretage ombygning og renovering af udhuse, renovering og udvidelse af boligen samt opførelse af en maskinhal, alt sammen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Dispensation Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til kvist.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04662.

Afgørelse vedr. ombygning og renovering af udhuse, renovering og udvidelse af boligen samt opførelse af maskinhal

 

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler