Afgørelse om kvist samt lovliggørelse af boligareal samt småbygninger

Publiceret 23-06-2022

Afgørelserne vedrører ejendommen matr.3l, Stovgård, Dybbøl, Ravnskobbel 8, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet finder, at opførelsen af småbygningerne på ejendommen (bortset fra bådhuset) samt at udvidelsen af boligen, er sket på et tidspunkt, hvor bebyg-gelse i området ikke har krævet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvorfor de må anse for at være lovligt etablerede i forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, til bådhuset.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, til 2 kviste i taget til erstatning for eksisterende 1½-kvist.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/03818.

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent