Afgørelse om haveareal

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1cd Yderby By, Odden, Stenkløvervej 37 Vestervang, 4583 Sj. Odde, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet finder, at de bygningsnære arealer op til ejendommen inden for strandbeskyttelseslinjen må anses for værende lovligt etableret have jf. naturbe-skyttelseslovens § 15a, stk. 4. Arealerne er derfor omfattet af undtagelsen i § 15a, stk. 3.

Ved spørgsmål eller bemærkninger vedr. sagen henvis venligst til journalnummer 22/19585.

Afgørelse om haveareal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent