Tilladelse til placering og udformning af udvidelse af stald med foderlade

Publiceret 25-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.96, Kær, Ulkebøl, Folehave 6, 6400 Sønderborg, Sønderborg.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre foderladen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til journalnummer 22/16489.

Tilladelse til udvidelse af stald

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent