Tilladelse til placering og udformning af stuehus og maskinhal

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.3c, Hessel Hgd., Lovns, Hesselvej 58, 9640 Farsø, Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre ny bebyggelse med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19776.

22/19776 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent