Tilladelse til placering og udformning af staldbygning

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 1a Lystrup By, Vindblæs – Lindskovvej 15, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre en driftsbygning med en placering og udformning således den overskrider strandbeskyttelseslinjen med 3 m, som beskrevet i redegørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19755.

22/19775 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent