Tilladelse til placering og udformning af 20 grisehytter

Publiceret 14-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20a m.fl. Omø By, Omø, Ørevej 40, 4245 Omø i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre 20 grisehytter med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19948.

Tilladelse til placering og udformning af 20 grisehytter

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig