Dispensation til udvidelse af virksomhed

Publiceret 01-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 10v og 10d, begge Munkerup Gde., Søborg, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle, Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/16226.

Dispensation til udvidelse af virksomhed

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler