Dispensation til udvidelse af affaldsstation

Publiceret 21-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 196, Povlsker, Tangvej, 3730 Nexø, Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20051.

Dispensation til udvidelse af affaldsstation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler