Dispensation til udførelse af 2 overvågningsboringer

Publiceret 07-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 14k, Vormark By, Hesselager, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til boringerne samt afslutningen af de to borerør over terræn.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22-19869.

Dispensation til 2 overvågningsboringer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent