Dispensation til solceller på skur

Publiceret 27-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2a, Svelmø, Åstrup, Østergyden 49, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det stilles som vilkår for dispensationen, at anlægget placeres vandret og i plan med tagfladen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19891.

Dispensation til solceller

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent