Dispensation til solcelleanlæg

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7c Mogenstrup By, Grinderslev, Mogenstrupvej 29, 7870 Roslev, i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15550.

21/15550 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler