Dispensation til renovering af helårsbolig, varmepumpe og regnvandsopsamler

Publiceret 15-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2fr, Hellebækgård, Hellebæk, Nordre Strandvej 96B, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/06842

Dispensation til renovering af helårsbolig, varmepumpe og regnvandsopsamler

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler