Dispensation til regnvandsledning med udløbsbygværk

Publiceret 20-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 9e og 9ae Revninge By, Revninge, ved Odensevej, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at terræn retableres til oprindelig tilstand hvor ledningen nedgraves. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20050.

Dispensation til regnvandsledning med udløbsbygværk

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler