Dispensation til opstilling af mobil sauna

Publiceret 29-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 24o, Ore, Vordingborg Jorder, Badevej 13, 4760 Vordingborg.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 20/04660.

Dispensation til mobil sauna

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler