Dispensation til opsætning af flytbare grisehytter til frilandsgrise

Publiceret 26-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17c, Gerskov By, Skeby, m.fl., Gerskov Bygade 32, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/16267.

Dispensation til flytbare grisehytter

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler