Dispensation til opsætning af en redningskrans

Publiceret 13-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.446, Asserballeskov, Asserballe, Bytoften, 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20044.

Dispensation til opsætning af en redningskrans

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent