Dispensation til opførelse af sommerhus

Publiceret 23-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1fb, Billesborg Hgd., Herfølge, Strandvejen 123, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19600.

Dispensation til opførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler