Dispensation til nyt tag og tagvinduer

Publiceret 08-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7p, Brejning By, Gauerslund, Brejning Strand 25, 7080 Børkop, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, og § 65b stk. 3, nr. 9 til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/05826.

Dispensation til nyt tag og tagvinduer

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler