Dispensation til genopførelse af beboelse med garage

Publiceret 11-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.50b, Daugård By, Daugård, Ulbækvej 44, 8721 Daugård, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte jf. beskrivelsen i redegørelsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19425.

Dispensation til genopførelse af beboelse med garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler