Dispensation til frilægning af rørlagt vandløb og anlæg af legeområde

Publiceret 20-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.37 Hjarbæk by, Vorde, Søndersiden 1, 8831 Løgstrup, Viborg
Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til journalnummer 22/20024.

Dispensation til rørlagt vandløb og legeområde

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent