Dispensation til flagstang ved sommerhus

Publiceret 12-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.3g, Ll. Rørbæk By, Snostrup, Lille Rørbæk Enge 6, 3600 Frederikssund – Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af flagstang i tilknytning til sommerhuset som ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20008.

Dispensation til flagstang ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler