Dispensation til etablering af hegning til naturpleje

Publiceret 16-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 112, Ishøj By, Ishøj, 2635 Ishøj, Ishøj Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Hegnet skal fjernes såfremt græsningen ophører. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20233.

Dispensation til etablering af hegning til naturpleje

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler