Dispensation til etablering af gangbro over Skærbæk Å ved Handbjerg

Publiceret 05-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14b Landting Hgd., Ejsing og matr. 10c Landting Hgd., Ejsing i Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16067.

Dispensation til etablering af gangbro over Skærbæk Å ved Handbjerg

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler