Dispensation til etablering af carport ved helårsbeboelse

Publiceret 29-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 67, Nygård, Kegnæs, Nørre Landevej 13, 6470 Sydals, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20566.

Dispensation til etablering af carport ved helårsbeboelse

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler