Dispensation til at genopføre to bygninger

Publiceret 06-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 55b Åstrup By, Åstrup, Sanatorievej 14B, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19571

Dispensation til at genopføre to bygninger

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler