Dispensation til at forhøje hegn ved golfbane

Publiceret 14-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21a Ho By, Ho, Søndertoften 293, 6857 Blåvand. Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14559.

Dispensation til at forhøje hegn ved golfbane

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler