Dispensation til at etablere Kysthuse

Publiceret 06-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38bf, Tversted By, Tversted, Tannisbugtvej 129, 9881 Bindslev. Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03185

Dispensation til at etablere Kysthuse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler